İSG-KATİP PERİYODİK KONTROL SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

PERİYODİK KONTROL SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

4 Şubat 2024 tarihli ve 32450 sayılı Resmi Gazete’de İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3.maddesi uyarınca işveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler arasında sözleşme imzalanması gerekliliği hüküm altına alınmıştır. Mezkur Yönetmelik 5.madde 8.fıkrası uyarınca İSG-KATİP üzerinden sözleşme olmaksızın periyodik kontrol raporu düzenlenemez, sözleşme olmaksızın düzenlenen raporlar geçersizdir ve bu hükme aykırı davranan periyodik kontrol yapmaya yetkili kişinin yetkisi altı ay süreyle askıya alınır.

İşveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler arasında sözleşmeler, İSG-KATİP sistemi üzerinden rehberlerde belirtildiği şekilde düzenlenecektir. Dikkat edilmesi gerekli hususlar aşağıda belirtilmiştir:İşveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler arasında sözleşmeler, İSG-KATİP sistemi üzerinden rehberlerde belirtildiği şekilde düzenlenecektir. Dikkat edilmesi gerekli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Süreç işveren (veya işveren vekili veya E-Bildirge Yöneticisi) ve ilgili iş yerinde hizmet verecek periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi arasındadır. Süreç işveren (veya işveren vekili veya E-Bildirge Yöneticisi) tarafından başlatılmakta olup periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi tarafından onaylanmaktadır.
 • Sözleşme düzenlenebilmesi için yetkili kişinin sistemde periyodik kontrol yapmaya yönelik yetkisi bulunmalı ve SGK 4/A ya da 4/B (kişiye ait sigorta kaydı) kaydı bulunmalıdır.
 • Mezkur Yönetmelik gereği, periyodik kontrol hizmeti sözleşmenin yapıldığı gün verilemez. Aradaki süre en az 1 gün olmalıdır.
 • Sözleşmeler yapılırken, periyodik kontrol yapmaya yetkili kişinin ilgili ekipman gruplarında sözleşme süresi boyunca düzenleyeceği periyodik kontrol raporu sayıları belirtilecektir (azami sözleşme süresi 1 yıldır). Örneğin, işveren (veya vekili veya e-bildirge kullanıcısı) periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiyle yaptığı anlaşma çerçevesinde 1 yıl içerisinde 5 kendinden tahrikli endüstriyel araç, 3 kule kren, 3 mobil kren periyodik kontrol gerçekleştirecekse sözleşme ekranında kaldırma ve iletme ekipmanı bölümüne 11 şeklinde giriş yapmalıdır. Sözleşme tahsis edildikten sonra talebin artması ve iki tarafın anlaşması üzerine ek ekipmanlar için yeni sözleşme yapılabilir veya farklı bir periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi ile sözleşme yapılabilir. Periyodik kontrollerde en az bir gün öncesinde düzenlenmiş sözleşme bulunması esastır. Sözleşme olmadan düzenlenen raporlar için giriş paragrafında belirtilen hükümler geçerlidir.
 • Bir muayene kuruluşundan hizmet alınması ve hizmetin birden çok kişiden alınması durumunda her kişiye ayrı sözleşme yapılmalıdır, zira süreç periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi üzerinden yürütülmektedir.
 • Sözleşmede belirtilen sayılardan daha az sayıda ekipmanın yıl içerisinde periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi mevzuat ya da sistem açısından bir uygunsuzluk teşkil etmemektedir.
 • İşveren tarafından süreci tamamlanmamış sözleşmeler, 24 saat sonrasında sistem tarafından iptal edilmektedir. İşveren onayladıktan sonra periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin onaylama süresi 48 saattir. Bu süre sonunda sözleşme iptal olmakta ve aynı şekilde periyodik kontrol gerçekleştirilecekse sürecin baştan başlatılması gerekmektedir.
 • OSGB’de tam zamanlı veya yarı zamanlı fark etmeksizin sözleşmesi bulunan kişiler, periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi olsalar bile (kalıcı kayıt numarasına sahip olmaları durumu) sözleşme düzenleyemez ve periyodik kontrol gerçekleştiremezler, sistem sözleşme düzenlenmesine izin vermemektedir.
 • Sözleşme, sözleşmenin iki tarafı tarafından da ek bildirim yapılmaksızın sistemden iptal edilebilir. İptal tarihi sistemde görüntülenen sözleşmenin bitiş tarihidir.
 • (08.02.2024) Sözleşme, sistem üzerinden 2 aşamalı giriş yapmış taraflar tarafından tahsis edilmektedir. Sistem üzerinden sözleşme tahsis edildiğinde İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 7.maddesinin 6.fıkrasında belirtilen “… uygun sözleşme düzenlenir ve karşılıklı imzalanır.” hükmü karşılanmaktadır, ayrıca çıktı alınarak ıslak imzalı bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur.

İSGKATİP Periyodik Kontrol Sözleşmesi Rehberleri (Özel İşyeri ile PK Yetkilisi Arasında)

 1. REHBER – PK Sözleşmesi (İŞYERİ)
 2. REHBER – PK Sözleşmesi (PK Yetkilisi)

KAMU KURUMLARI

Kamu kurumlarının periyodik kontrol sözleşmesi yapabilmesi için resmi yazı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSG-KATİP Şubesine işlem yapılacak kamu kurumuna ait DETSİS numarası, yetkili olacak kişinin TC kimlik numarası, adı soyadı ve unvanı belirtilerek resmi yazı ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Resmi yazı içerisinde ayrıca iletişim e-posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.

*Daha önce herhangi bir sebeple İSG-KATİP sistemine giriş yapmak için yetki alan kurumların yukarıda belirtilen işlemleri yapmasına gerek yoktur. Mevcut yetkili kişi ile sisteme giriş yapıp Periyodik Kontrol Sözleşmesi yapabilirler.

12.02.2024:

İSGKATİP PK Sözleşmesi Rehberleri (Kamu Kurumu ile PK Yetkilisi Arasında)

 1. REHBER – PK Sözleşmesi (Kamu Kurumu)
 2. REHBER – PK Sözleşmesi (PK Yetkilisi)
 3. REHBER – Kamu Kurumları Yönetimi

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.