Elektriksel Ekipman Periyodik Kontrolleri

Elektrikli makine, ekipman ve tesisatlar işyerlerinde en önemli tehlike kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Üretimlerin vazgeçilmez enerji kaynağı olan elektrik ve ilgili tüm makine ve ekipmanların periyodik olarak test ve kontrole tabi tutulması, topraklama ölçümlerinin yapılması hem çalışan sağlığını koruyacak, hem de üretimde devamlılığı sağlayacaktır. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2 gereğince; yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve kurulu mevcut tesislerde ise, olumsuz sonuçlara neden olabilecek durumlar sebebiyle uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

elektriksel ekipman periyodik kontrol

Ayrıca; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümler gereğince;

“Elektrik tesisatının; projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır. Bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.”

Yukarıdaki yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin, elektrik tesisatları periyodik kontrollerini belirli periyotlarda (1 yıl) yaptırmaları ve kontrol raporlarını muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

Ohm Periyodik; işletmenizde elektriğin güvenli kullanımını sağlayan topraklama tesisatlarının, enerji hatlarının, kaçak akım rölelerinin, dağıtımı sağlayan elektrik pano ve bağlantılarının uygunluk test ve gözetimlerini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda elektrikle çalışan tüm makine, ekipman ve tesisatların test ve kontrollerini, kalibre edilmiş elektrik ölçüm ve test araçları ile sağlamaktadır.

Tüm elektrik tesisatı uygunluk kontrollerinizin uygulamalarında Ohm Periyodik‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Ohm Periyodik Kontrol – izmir periyodik kontrol firmaları arasında en iyisi !


Elektriksel Ekipman Test ve Periyodik Kontrol Hizmetlerimiz

Topraklama Ölçümleri

Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testleri

Trafo Periyodik Kontrolleri

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolleri

Yıldırımdan Korunma Tesisatı (Paratoner) Periyodik Kontrolleri

İşyeri ve Gemiler İçin Yalıtım Direnci Ölçümü İzmir (İzolasyon Direnci)

Akümülatör Periyodik Kontrolleri

Jeneratör Periyodik Kontrolleri

UPS Periyodik Kontrolleri

Katodik Koruma Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Elektrik Panoları Periyodik Kontrolleri

Yangın Algılama Sistemleri Periyodik Kontrolü

Yangın Sesli Anons Sistemi Periyodik Kontrolü