Gizlilik Taahhüdümüz

Ohm Periyodik çalışanlarıyla birlikte işletmelerde gerçekleştiren her türlü mühendislik kontrol, test ve ölçümlerdebilgi sahibi olduğu tüm belge, bilgi, form ve işletmeye özel olacak tüm sözlü veya yazılı bilgileri, iş sırrı olarak kabul etmeyi taahhüt etmektedir.
Ohm Periyodik, işin gerekliliklerinin dışında herhangi bir bilgi ve belge talebinde bulunamaz.
Ohm Periyodik, müşteri tesisinde izinsiz hiçbir çalışma yapmayacağını; ilgili makine ve ekipman hakkındaki her türlü bilgiyi, kontrol işlemleriyle bağlantılı olarak, izin dahilinde alabileceğini taahhüt etmektedirler.
Ohm Periyodik, yukarıda detayları belirtilen hiçbir bilgiyi kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk,cd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ile yayamaz, yayılmasına aracılık edemez.
Ohm Periyodik, işletmeye ait periyodik kontrol işlemleri esnasında elde ettiği tüm bilgi ve sırları, sözleşme süresi içerisinde ve sözleşme süresinin tamamlanmasından sonra aynen muhafaza edecektir.
Ohm Periyodik, yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri 3. kişilere açık hale getiremez.
Ohm Periyodik, müşterisini ilgilendiren bilgileri kamuyla paylaşmadan önce, müşterisinin onayını alacaktır.
Ohm Periyodik, müşterisiyle ilgili müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgileri (örneğin; şikâyette bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirilir ve 3. kişilere açık hale getiremez.
Ohm Periyodik, muayene işlemleri esnasında ve sonrasında işletmelerden edindiği bilgi, gözlem ve izlenimlerin gizliliğini korunacağını taahhüt etmektedir.