Hakkımızda

Ohm Periyodik Kontrol; tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde mümkün olan en yüksek kalite ve hizmet standartlarına ulaşmak için çalışmaktadır.

Bizim için en önemli değer; diğer hedeflerin üzerinde, sağlık, güvenlik ve çevre sorumluluğu yüksek standartlarda iş ekipmanlarının güvenli olmasını sağlamak ve amaca uygun kullanılmasını denetlemektir.

Bir ekipmandan dolayı oluşan kaza, maddi ve manevi hasarlara yol açabilmektedir. Ohm Periyodik, bu istenmeyen sonuçların ortaya çıkmaması için sizin yanınızdadır.

Tarafsızlık Ve Bağımsızlık

Hizmetlerimizi, ticari, mali ve diğer tüm baskılardan arınmış olarak gerçekleştireceğimizi, muayene hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gerek şirket işlerinin, gerekse müşteri ilişkilerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı, dokümante edilmiş prosedürlerle tanımlanan muayene hizmetlerini, prosedürlere uygun olarak gerçekleştireceğimizi, muayene hizmetlerini gerçekleştirirken sorumluluk ve güvenilirlik arasında uygun ayrımı yapıp güvenliği sağlayacağımızı, muayene hizmetlerini hiçbir baskı altında kalmadan gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.