Kaçak Akım Rölesi Testi

Bu yazımızda kaçak akım rölesi testi konusu içerisinde , Kaçak akım rölesi nedir? , Kaçak akım rölesi testi nasıl yapılır? , Kaçak akım röle testleri neden önemlidir? gibi konulara cevap vermeye çalışacağız. İzmir ve çevresinde kaçak akım rölesi testi , kaçak akım rölesi açma akımı ve açma süresi ölçümleri ve uygunluk değerlendirmelerini yapmaktayız. Detaylı bilgi ve teklif isteği için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaçak Akım Nedir?

Kaçak akım nedir sorusunun cevabından önce akım nedir sorusunun cevabını öğrenmeliyiz. Akım, bir devre veya elektrik kablosu üzerinde elektronların geçtiği seviyedir. En basit hali ile akım = akış demektir. Elektrik akımını bir hortumun içinden akan su gibi düşünebilirsiniz. Hortum da izolasyon hataları olursa bir yerlerden kaçak verecektir. Kaçak akımlarda bu şekilde izolasyon hataları veya mekanik zorlanmalar sebebi gibi dış etmenler, doğru boyutlandırılmayan tesisatlar sonucunda kısa devre olarak sayılabilecek birçok etkenle kaçak akım oluşabilmektedir.

Kaçak Akım Rölesi Nedir?

kacak-akim-rolesi-testi-ohm-periyodik-kontrol-izmir-kacak-akim-testi

Kaçak akım rölesi elektrik tesisatlarında oluşabilecek kaçak akımları algılayarak devreyi açan ve koruma sağlayan bir elektrik şalt ekipmanıdır. Görünüş olarak otomatik sigortaya benzer farklı olarak üzerinde bir test tuşu vardır. Bu test tuşu kaçak akım vererek rölenin çalışırlığının kontrolünü yapmanıza olanak sağlar.

Kaçak Akım Rölesi Çalışma Prensibi

Yük, RCD yoluyla beslemeye bağlandığında, faz ve nötr iletkenler, bir toroidal transformatördeki primer sargılar üzerinden yüke bağlanır. Bu düzenlemede, ikincil sargı bir algılama bobini olarak kullanılır ve açma mekanizmasını tetikleyen hassas bir röleye veya solid state anahtarlama cihazına elektriksel olarak bağlanır.

Bir kaçak akım rölesinin iç yapısı

Faz ve nötr akımları, sağlıklı bir devrede olduğu gibi dengeli olduğunda, transformatör çekirdeğinde eşit ve zıt
manyetik akılar üretirler ve sonuç olarak algılama bobinde akım oluşmaz. (Bu nedenle transformatör “çekirdek denge transformatörü” olarak da bilinir.) Faz ve nötr akımları dengeli olmadığında, dengesiz bir akı oluşturur. Bu, açma mekanizmasını tetikleyecek ikincil sargıda bir akıma neden olacaktır. Hem faz hem de nötr iletkenlerin toroidden geçtiğinden emin olunulmalıdır. RCD’ler, tek faz, üç faz veya üç faz ve nötr devrelerde eşit derecede çalışır, ancak nötr iletkeninin toroidin içinden geçmesi esastır.

Elektrik Akımının İnsan Vucudu Üzerinde ki Etkileri

50 Hz’de farklı elektrik akımı değerlerinin insan vucudu üzerindeki etkileri şu şekildedir.

0-0.5 mA : Bu seviyede ki akım algı seviyesinin altındadır. Herhangi bir hissiyata sebep olmaz.

0.5-5 mA : Tehlikeli fizyolojik etkiler olmamasına rağmen bu seviyede ki bir akımın sebeb olacağı yere düşme gibi ikincil faktörler yaralanmalara sebep olabilir.

5-10 mA : Bu seviyede ki bir kaçak akım yukarıda sayılan etkilere ek olarak kas reaksiyonu ile tutulan ekipmanın bırakılamamasına sebep olabilir. Bu akım seviyesine kadın bedenleri erkeklerden daha fazla hassasiyet gösterir.

10-40 mA : Akım arttıkça şiddetli ağrı ve şok yaşanır. 20 mA üzerinde ki akımlarda eğer mevcut akış kesintisiz ise asfiksi sebebi ile nefes alışı zorlaşır. Kalp ritminde bozulmalar hatta durmalar meydana gelir.

40-250 mA : Şiddetli şok ve geri dönüşümsüz ventriküler rahatsızlık olayı akım şiddeti de arttıkça yanık olayları görülür.

Bu etkiler akıma maruz kalma süresi uzadıkça birçok zaman ağır yanıklar veya ölümler ile sonuçlanır.

Kaçak Akım Rölesi Testi Nedir?

Kaçak akım rölesinin çalışırlığının kontrolü , açma süresi ve açma akımının ne olduğu ile alakalı farklı test yöntemlerinin uygulanmasıdır.

Kaçak Akım Rölesi Testi Nasıl Yapılır?

Tesisatınızda bulunan prizlerden birisine çok fonksiyonlu tesisat test cihazı probu takılır. Ölçüm tuşuna basılır.

  1. Pulse modu : Bu modda kaçak akım rölesinin cevap süresi açma süresi ölçülür.
  2. Adım modu : rölenin açma zamanı ve açma akımının tam olarak tespiti için kullanılır.
  3. Tripsiz (Açmasız) test : Kaçak akım rölesinin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirip getirmediğinin tespitinde kullanılır.

Kaçak Akım Rölesi Nasıl Kontrol Edilir?

Kaçak akım rölesinin çalışma durumu ayda bir olarak üzerindeki test butonu yardımıyla test edilmelidir. Test butonuna bastıktan sonra mandalın aşağı düşmesi ve elektrik hattındaki enerjinin akmaması lazımdır, eğer bunlar oluyorsa röle elektrik tesisatına düzgün bir şekilde bağlanmış demektir.

Kaçak Akım Rölesi Üzerindeki Test Butonu Ne İşe Yarar?

Kaçak akım anahtarı üzerindeki test butonu ise normalde açık pozisyondadır. Her şey normal durumdayken butona basıldığında giren akım çıkan akım dengesi manuel olarak bozulur ve röle açma yapar. Test butonu kaçak akım rölesinin çalışıp çalışmadığının kontrolü için kullanılır.

Kaçak Akım Rölesi Topraklama Olmadan Çalışır mı?

Kaçak akımın çalışma prensibi fazdan çıkan akımını devreyi kendi nötründen tamamlaması bu akım değerinin belirli bir miktarından ( ana panolarda 300 mA, tali panolarda 30 mA) daha azı nötrden dönmezse kaçak akım atar yani topraklama hattı olmasa da kaçak akım rölesi çalışır.

Kaçak Akım Rölesi Test ve Ölçümleri

Kaçak akım rölesi testleri ve ölçümleri için bizimle e geçebilirsiniz.