Tarafsızlık ve Bağımsızlık

Kuruluşumuz faaliyet alanında, (TS EN ISO/IEC 17020 -2012 standardı A tipi 3. taraf muayene) hizmet verdiğimiz müşterilerimizin büyüklüğü, konumu, ticari, mali, siyasi ve sosyal etkisine bakılmaksızın eşit şartlarda, hiçbir baskıya maruz kalmaksızın ve hiçbir şekilde çıkar gözetmeden hizmet verecektir.

Muayene kuruluşu ve onun personelinin muayene faaliyetleri ile ilgili verdiği kararlar, aşağıda yer alan ve standardın EK-A maddesine karşılık gelen, bağımsızlık ilkesine aykırı olmayacaktır.

Kuruluşumuzun çıkarları göz önünde bulundurularak karar alma mekanizmasına, muayene ekibine ve diğer personele, sürecin tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek maddi olanakların sunulmasına izin verilmeyecektir.

Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde; riskin nasıl ortadan kaldırılacağı veya en aza nasıl indirileceği konusunda gerekli tedbir alınacaktır.

Muayene kuruluşu olarak, muayene kapsamında yer alan ürünlerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili ve bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamayı taahhüt ediyoruz.

Kalite Yönetim Sisteminin temeli TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardı çerçevesindeki şartları oluşturarak, kuruluşumuzun çalışma prosedürlerini bağımsız olarak uygulamayı, Ohm Periyodik Kontrol çalışanları olarak çalışacağımız işlerin tarafsızlık ve bağımsızlık kriterleriyle çelişmeyecek düzeyde olacağını taahhüt ediyoruz.