Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Tesislerinde, kendi trafo merkezi kurulu bulunan işletmelerin can ve mal kaybını önlemek, ekonomik kayıpların önüne geçmek için, yetki verilmiş mühendislere Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu denir.

YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Nedir?

Tesislerinde, kendi trafo merkezi kurulu bulunan işletmelerin can ve mal kaybını önlemek, ekonomik kayıpların önüne geçmek için, yetki verilmiş mühendislere YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLUSU denir. Bu mühendisler, işletmede çalışabileceği gibi dışardan hizmet alım yöntemi ile de olabilir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Zorunlu Mu?

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, trafo merkezi kendisine ait olan yüksek gerilim kullanıcıları için zorunludur. Bu YÜKSEK GERİLİM İŞLETME sorumlusu, şirket içinden olabileceği gibi müşavir mühendisler tarafından da üstlenilebilir.

YG İşletme Sorumluluğu Yasası, Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, 1 kV`un üstündeki Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri’nin, işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görev, yetki ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Bulundurmama Cezası Nedir?

İşletme sorumlusunun, görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyduğu imalatların ya da hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, teçhizat ile ilgili bakım ve onarım işlerini yaptırmak, talep edilen güvenlik malzemelerini almak, işletme sorumlusunu görevin gerektirdiği ölçüde yetkili kılmak, işletme sorumlusu değişikliklerini enerji sağlayan kuruluşa ve EMO`ya bildirmek işletmenin sorumluluğundadır.

İşletme sorumlusunu bulundurmayan veya bu talimat ve uyarılara uyulmamasından kaynaklanacak her türlü mal ve can kayıplarından işletme sahibi sorumludur.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğunu Kimler Yapabilir?

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu, bağlı bulunan illerdeki elektrik mühendisleri odası tarafından verilen eğitimleri başarı ile tamamlamış, Elektrik mühendisleri veya ustalık belgesine sahip EKAT eğitimi almış yetkin personel tarafından yapılabilmektedir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nasıl Yapılır?

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, mevzuata uygun şekilde bir dizi kontrol ve muayene işlemleri ile yapılmaktadır. Trafo hücresinin mekanik ve elektronik sağlığı başta olmak üzere, İş güvenliği ve sağlığı için alınan önlemler ve kontrollerdir.

YG İşletme Sorumluluğunda Trafo Bakım Nasıl Yapılır?

Günümüzde Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu ile Yüksek Gerilim Trafo Bakım İşletmesi birbirine karışmaktadır. Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusunun asıl işi, denetlemek ve raporlamak olmakla beraber manevra yetkilisi de kendisidir. Planlı kesintiler ve diğer manevra işleri bu sorumlu tarafından yapılmaktadır. Trafo Bakım işi, trafo için gerekli testlerin yapılması ve sonrasında gerçekleşecek bakım işlerini kapsamaktadır.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğunda Testler Nasıl Yapılır?

Transformatörlere, işletme sorumluluğunda uygulanan testler aşağıdaki gibidir;

  • AG ve YG trafo sargı direnci ölçümü
  • Trafo izolasyon meğer testleri
  • Trafo işletmesi topraklama ölçümü
  • T-154 ısı kontrol röle testi
  • Kablo başlıkları kontrolü ve sıkılması
  • Yağ numunesi analiz ve testleri
  • Hücre içi temizliğin yapılması

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusunun Yükümlülükleri Nelerdir?

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu, bağlı bulunan dağıtım şirketine karşı sorumludur. Görev tanımlarının başında ise mevcut personele verilecek eğitimler, trafo hücresinin sağlığı, gerekli manevra teçhizatının durumu ve buna bağlı iş güvenlik önlemlerinin alınması gelir. Burada gerekli görülen manevralar da sorumlu tarafından yapılır. Yaptığı testler ve kontrol sonucu oluşturduğu resmi raporu EMO ve işletmeye sunmakla yükümlüdür.

YG İşletme Sorumluluğunda İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğunda işveren, bu yükümlülüğü yerine getirecek personelin yetkinliğinin sorgulanması ve buna bağlı her türlü teçhizatın temini ile sorumludur. İşletme sorumlusunun talimatlarını yerine getirmek de işveren yükümlülüğündedir.

YG İşletme Sorumluluğu Ücreti

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, transformatör büyüklüğüne bağlı olarak, ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN en az ücret tarifesi üzerinden, her yıl başında belirlenen ücretlerden az olmayacak şekilde hesaplanır. Bu fiyat bilgisi işletmenin konumuna göre farklılık gösterebilir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu – Ohm Periyodik

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmetleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.